Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door
  • RestoManager VOF
  • Neerstraat 281, 9250 WAASMUNSTER
  • BTW nr. BE 0743.981.684
  • TEL +32 9 277 45 92

Algemeen

De presentatie en de inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en behoren toe aan RestoManager VOF of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

RestoManager VOF levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de site ontbreken, zal RestoManager VOF inspanningen leveren om die zo snel mogelijk te corrigeren.

RestoManager VOF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden. Alle inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. RestoManager VOF geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

RestoManager VOF kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, dat met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Hyperlinks

De website van RestoManager (www.restomanager.net) kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de consument en klant opgenomen. RestoManager aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiend uit de inhoud van de website die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan.

RestoManager VOF verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De bovengenoemde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Privacybeleid

RestoManager VOF hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Indien dat wel het geval is, vermelden we aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven.

Lees meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens en de verwerking ervan in ons privacybeleid.

Cookies

RestoManager maakt gebruik van cookies en andere webtechnologieën, die de analyse van het gebruik van een website mogelijk maken.

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan

Tijdens een bezoek aan de website van RestoManager kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dat enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid.

Contractduur

  1. Geldigheidsduur van contracten met RestoManager

Contracten met RestoManager hebben een geldigheidsduur van één (1) jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van een contract, offerte of betalingen van een factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Partijen.

Na afloop van de initiële geldigheidsduur wordt het Contract automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van één (1) jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Partijen.

  1. Opzegging van contracten

Indien Partij A of Partij B het Contract wenst te beëindigen, dient een schriftelijke opzegging plaats te vinden, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden vóór de vervaldatum van het Contract.

Indien een schriftelijke opzegging niet tijdig wordt ontvangen door de andere partij, wordt het contract automatisch verlengd voor een nieuwe periode van één (1) jaar en is de opzeggende partij verplicht om de volledige betaling van het contractbedrag voor het daaropvolgende jaar te voldoen.

© 2020 - 2024 RestoManager.net gemaakt voor RestoManager.
Ook een website nodig? Contacteer ons op 09 277 45 92 of [email protected]